. Ideal aria grubu

Ideal aria grubu
idealaria

... Hatta zirvesinde, büyüyebilir. Söylerim

faaliyetler

faaliyetler

Günümüzde dünya global bir köy olarak tanımlanmaktadır ve artık ticaret alanındaki kalkınma aktiviteleri ülkelerin sınırlarına tabi değildir. Bu yüzden istikrarlı ve güçlü grup şirketlerin ve holdinglerin kurulması önem taşımaktadır. Artık şehirlerin veya ülkelerin sınırlarına maruz kalan ve dağınık adalar gibi faaliyet gösteren şirketlerin ömrü tükenmiştir. Bu global hız yarışında başarılı olabilecek şirketler, uzman elemanlarla beraber yürümeleri gerekiyor ve güçlü holding veya grup şirketler oluşturarak zaaf ve kusurları bertaraf edip bu sahaya iştirak etmeleri gerekiyor. İDEAL ARIA GROUP, 2009 yılında uluslararası ticaret durumunu dikkatlice tetikledikten sonra muhtelif alanlarda faaliyet eden şirketler grubundan oluşan bir yapıyla kuruldu. IDEAL ARIA GROUP, kendi bünyesinde her biri kendi alanında global bir şekilde iddialı olarak faaliyet eden uzman personellerden oluşan 8 şirketten oluşturulmuştur. IDEAL ARIA yönetimi de ekonomi ve uluslararası ticarete olan hakimiyeti nedeniyle faaliyet göstermeye başladı. IDEAL ARIA; petrol ve doğalgaz (tüm yan sanayileri dahil), yenilenebilir enerji kaynakları (güneş ve rüzgar santralleri), inşaat projeleri (yol, demiryolu, gemicilik), konut inşaatları, turizm ve havacılık sektörleri gibi bir çok alanda yatırımlar yapıyor. IDEAL ARIA, inşaat ve mimarlık ile ilgili olan mühendislik alanlarında verdiği danışmanlık hizmetleriyle birçok başarılı projelere imza atmıştır. IDEAL ARIA daha çok özel veya tüzel şahısların sermayelerini cezbederek onların sermayelerini yüksek verimli projelerde kullanıyor. Bu konu bölgelerin hem kalkınmasına sebep olabiliyor hem de sermaye sahiplerini istedikleri kar marjına ulaştırıyor.

Genel olarak IDEAL ARIA GROUP’un faaliyetleri şöyle sıralanabilir:

- Tüm ekonomi faaliyetlerde yatırım yapmak (petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerjiler, inşaat ve geri dönüşüm projeleri)
- Çoğu uluslararası borsalarda faaliyet göstermek (altın borsası, şirketler borsası, ürün borsaları)
- Muhtelif finans kaynaklarının sermayelerini cezbetmek
- Tarım ve hayvancılık
- Tüm izinli ve yasal ticari işlemleri gerçekleştirmek
- Tüm mühendislik hizmetlerini sunmak
IDEAL ARIA GROUP yönetimi her türlü ekonomik faaliyetleri, yeni fikirler vb. gibi tekliflere açıktır ve firmanın büyümesine ve gelişmesine yardım edebilecek tüm yetenekli şahısları saygıyla karşılamaya hazırdır.

MENÜ