گروه سرمایه گزاری ایده آل آریا
idealaria

می توان رشد کرد، حتی در اوج. بخواهید...

فعالیت ها

فعالیت در اکثر بورس های معتبر جهانی (طلا ، اوراق بهادار ، کالا)
سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی (نفت و گاز ، انرژی های نو، عمرانی ، بازیافت زباله )
جذب سرمایه از منابع مختلف مالی کشاورزی و دامپروری انجام کلیه خدمات بازرگانی مجاز انجام کلیه خدمات مهندسی

مشاهده لیست خدمات